Fixeerspray ghiant 400ml

Binnenkort niet meer leverbaar
Fixeerspray ghiant 400ml
Product code: 1386600 Op voorraad: 73 Verpakt per: Spuitbus a 400 milliliter Prijs per: Spuitbus/400 Milliliter
 • Beschermt potlood, houtskool, pastel, aquarelverf en inkttekeningen.
 • Sneldrogend, veegvast, weer- en UV-bestendig, vergeelt niet.
 • CFK-vrij.
 • Veiligheidsinformatie:
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andereontstekingsbronnen.
 • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Gevarenaanduiding;
 • H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol."
 • H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting."
 • H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken."
 • P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden."
 • P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen."
 • P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."
 • P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie:" Een arts raadplegen."
 • P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."
Logo
Icon

Omschrijving

 • Beschermt potlood, houtskool, pastel, aquarelverf en inkttekeningen.
 • Sneldrogend, veegvast, weer- en UV-bestendig, vergeelt niet.
 • CFK-vrij.
 • Veiligheidsinformatie:
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andereontstekingsbronnen.
 • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Gevarenaanduiding;
 • H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol."
 • H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting."
 • H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken."
 • P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden."
 • P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen."
 • P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen."
 • P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie:" Een arts raadplegen."
 • P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."

Specificaties

Productnummer: 1386600
Merk: Ghiant
Voorraad: 73
Verpakt per: Spuitbus a 400 milliliter / 1
Prijs per: Spuitbus/400 Milliliter
Kleuren: Transparant

Schrijf een review voor dit product